Chuyên đề

Phạm Thành Long – tấm lòng mát rượi trên sân khấu nóng

Tôi biết anh cách đây khoảng 3 năm, khi đó trong một cuộc hội nghị với 2000 doanh nghiệp khác. Tôi ấn tượng mạnh với con người bước lên phiên đấu giá hôm ấy, khuôn mạnh nghiêm nghị, ngắn gọn anh ta nói và chốt giá trong khi thì mặt lạnh lùng nhìn một lượt quét qua sân khấu như thế muốn nói "Tôi đã lên đấu giá chiếc áo dài này, ông nào dám lấy của tôi" vậy.

(more…)

By Bùi Quốc Tuấn, ago